• Sigorta ile ilgili alacak ve tazminat davaları,
 • Sigorta şirketlerine başvuruların yapılması ve sürecin takip edilmesi,
 • Destekten yoksun kalma tazminatı, maluliyet tazminatı, tedavi giderleri vb. maddi tazminat talepleri ile ve manevi tazminat taleplerini içeren davaların ikame edilmesi ve takibi,
 • Trafik kazalarına ilişkin tazminat talepleri,
 • Kazaya sebebiyet veren fiilin Türk Ceza Kanunu kapsamında suç oluşturduğu durumlarda soruşturma ve kovuşturma aşamalarının takip edilmesi,
 • Yangın sigortası davaları,
 • Kasko, Havacılık ve Deniz Sigortası uyuşmazlıkları,
 • Trafik sigortası, kasko sigortası, hayat sigortası, sağlık sigortası vb. poliçelerden doğan her türlü ihtilafın çözümü için sigorta şirketleri nezdinde gerekli başvuru ve işlemlerin yapılması ve gerekli davaların ikame edilmesi ve takibi,
 • Tıbbi malpraktis davaları,
 • Ferdi kazalara ilişkin davalar,
 • Mal ve diğer tazminatlara ilişkin davalar,
 • Sigorta sözleşmelerinden doğan rücu davalarının ikame edilmesi ve takibi,
 • CMR kapsamında uluslararası karayoluyla eşya taşımacılığına ilişkin hasar ve sigorta davalarının takibi.

Leave a comment

Adres

Gayrettepe Mah. Yıldız Posta Cad. No:12 Akın Sitesi4. Blok K:3 D:70 Beşiktaş/İstanbul

Telefon

T: 0850 833 04 12 / F: 0212 806 82 05

E-Posta

info@ismailcoskun.av.tr

2017 © Coşkun Hukuk & Danışmanlık - Tüm Hakları Saklıdır.