• İhbar, kıdem ve işe iade davaları açılması ve takibi,
  • Mobbing ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davaların açılması ve takibi,
  • Fazla mesai ücretleri ve yıllık ücretli izinlerin kullandırılması ve hesaplanması,
  • İşçi ve işyeri güvenliği konusunda dikkate alınması gereken hususlarda danışmanlık yapılması,
  • İşveren ve çalışanların haklarının korunması konularında danışmanlık yapılması,
  • Güncel mevzuat ile uyumlu sözleşme yapılarının oluşturulması,
  • Çalışanların yaralanma, ölüm ve iş göremezlik hallerine ilişkin davaların takibi,
  • Çalışan ve üçüncü kişiler yönünden işverenin kusursuz sorumlulukları,
  • Performans düşüklüğü, ekonomik nedenler ve benzer haklı sebeplerle iş sözleşmesinin feshi halleri,
  • Hizmet tespiti davalarının takibi.
  • İş kazalarından doğan tazminat ve ceza davaları süreçlerinin yürütülmesi.

Adres

Gayrettepe Mah. Yıldız Posta Cad. No:12 Akın Sitesi4. Blok K:3 D:70 Beşiktaş/İstanbul

Telefon

T: 0850 833 04 12 / F: 0212 806 82 05

E-Posta

info@ismailcoskun.av.tr

2017 © Coşkun Hukuk & Danışmanlık - Tüm Hakları Saklıdır.