• Her türlü icra takibi hazırlanması ve takibi,
 • Haciz işlemleri,
 • Karşılıksız çek davalarının açılması ve takibi,
 • İpotek ve rehin alacaklarının paraya çevrilmesi yoluyla takibi,
 • Kambiyo senedi, nafaka, kira, ilamsız alacakların tahsili amacıyla takibi,
 • İcra Ceza Hukuku kapsamındaki ceza davalarının takibi,
 • İflas ve iflas Erteleme davalarının takibi ile iflas süreçlerinin takibi,
 • İtirazın iptali ve itirazın kaldırılması davalarının takibi,
 • Menfi tespit ve istirdat davalarının hazırlanması ve takibi,
 • Yedieminliği suistimal davalarının takibi,
 • Borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması,
 • İtirazın kaldırılması ve itirazın iptali davalarının hazırlanması ve takibi,
 • Borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri ve yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması,
 • İstihkak davaları.

Adres

Gayrettepe Mah. Yıldız Posta Cad. No:12 Akın Sitesi4. Blok K:3 D:70 Beşiktaş/İstanbul

Telefon

T: 0850 833 04 12 / F: 0212 806 82 05

E-Posta

info@ismailcoskun.av.tr

2017 © Coşkun Hukuk & Danışmanlık - Tüm Hakları Saklıdır.